Restaurering

Side 1 av 2
Freda tømmerfjøs.
Freda tømmerfjøs.
Samme fjøs ferdig restaurert
Samme fjøs ferdig restaurert
Restaurert stall med gvåvtak i osp.
Restaurert stall med gvåvtak i osp.
Tømmerlåve med råteskader i vegg og tak.
Tømmerlåve med råteskader i vegg og tak.
Nytt tak på gammalt loft.
Nytt tak på gammalt loft.
Eldhus før ombygging.
Eldhus før ombygging.
Eldhus etter ombygging
Eldhus etter ombygging
Sel etter restaurering.
Sel etter restaurering.
Restaurering av stokker i gammel stall
Restaurering av stokker i gammel stall
Stall etter restaurering
Stall etter restaurering
Side 2 av 2
Restaurering av bordtak på stabbur
Restaurering av bordtak på stabbur
Restaurering av vindski på stabbur
Restaurering av vindski på stabbur
Legging av nytt bordtak på freda stabbur
Legging av nytt bordtak på freda stabbur
Utskiftning av råtne stokker
Utskiftning av råtne stokker
Malmfuru av god kvalitet. Brukes såvel til nybygg som til restaurering.
Malmfuru av god kvalitet. Brukes såvel til nybygg som til restaurering.
Kløyving av grov furustokk
Kløyving av grov furustokk
To like delar
To like delar